Активиране на гаранция на продукт

Shops need to register a company VAT number.